>>>Lampang Soccer : ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลลำปาง<<< จุดเริ่มต้นของชุมชนฟุตบอลลำปาง ข่าวสารในแวดวง ทางฝันสู่ไทยพรีเมียร์ลีก ติดตามได้ที่นี่ +++ รักลำปาง...ดูบอลลำปาง : สานฝันสู่ไทยพรีเมียร์ลีก +++>>>แชมป์ล่าสุดในลำปาง<<< ฟุตซอล เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2552 ทีมชนะเลิศ รุ่นอาุยุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ ทีมมะพร้าวหวาน B นักกีฬาดีเด่นคือ นายภานุพงศ์ กิวงค์พรม รุ่นประชาชนชายทั่วไป (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ได้แก่ ทีมพรานเหนือ รุ่นประชาชนชายทั่วไป ได้แก่ทีม มะพร้าวหวาน C นักกีฬาดีเด่นคือ นายณัฐภัทร ไชยจักร จากทีมมะพร้าวหวาน+++ฟุตบอล 11 คน เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2552 (15 มีนา-3 พฤษภา 52) ทีมชนะเลิศ รุ่นอาุยุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ ทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นักกีฬาดีเด่นได้แก่ นายพงศกร ยาลังกา จากทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รุ่นประชาชนชายทั่วไป (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ได้แก่ ทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ นักกีฬาดีเด่นคือ นายสมชาย ติวะตันสกุล จากทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ รุ่นประชาชนชายทั่วไป ได้แก่ ทีมชมรมกีฬารถไฟนครลำปาง นักกีฬาดีเด่นได้แก่ นายอาุภาพ จรเทศ จาก ทีมชมรมกีฬารถไฟนครลำปาง Lampang Soccer

คุย+แลกเปลี่ยน+แจ้งข่าววงการฟุตบอลลำปางได้ที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

+++ผลการประกวดการตัดสินโลโก้ลำปางเอฟซีอย่างเป็นทางการ พร้อมคำวิจารณ์+++

โลโก้ที่ชนะเลิศในการประกวด มีผลเป็นเอกฉันท์ ก็คือ
ผลงานของ คุณบำรุง อิศรกุล จาก ปทุมธานี

รางวัลชมเชยสองรางวัลได้แก่
ของคุณดิเรก วิเศษวงษา จาก ฉะเชิงเทรา
และคุณคมสันต์ วรรณศรี จาก เชียงใหม่


กรรมการได้ให้เหตุผลดังนี้
1. คุณศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง
เจ้าของร้านพริบตา กาดกองต้าลำปาง ศิลปินและนักออกแบบ

"มีการสื่อสารเชิงทัศนะค่อนข้างชัดเจน มากกว่าผู้เข้าประกวดท่านอื่น
แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบอยู่หลายส่วน เช่น รถม้า สี และตัวอักษร
ปรับองค์ประกอบตำแหน่ง ขนาดของลูกฟุตบอลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความลงตัว"

"การให้รายละเอียดในส่วนต่างๆ ค่อนข้างลงตัว ในแง่ของการสื่อสาร
สามารถพยุงหรือนำเอาแก่นสำคัญๆ ไปปรากฏในพื้นที่ต่างๆ ได้"

"มีความแข็งแรงของภาพรวม สะท้อนความเป็นลำปางได้ในระดับที่น่าพอใจ"
.....................................................
2. คุณภาคภูมิ เรืองสิร์กุล
เจ้าของร้าน i love coffee ลำปาง นักการตลาด

"ประเด็นของโจทย์ ค่อนข้างยากสำหรับนักออกแบบโลโก้ Lampang FC
เพราะเงื่อนไขหลักต้องมีองค์ประกอบหลักคือ รถม้า (ลำปาง) เป็นพระเอก
ของงาน จึงทำให้มีผลงานที่เข้าเกณฑ์ในการตัดสินไม่กี่ชิ้น"

"ผลงานที่ได้(รางวัล)ดีเด่น มีบางจุดที่ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้
กรณีนำไปปัก หรือสกรีน มีปัญหาแน่นอน
ซึ่งจะต้องแจ้งให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมอีกทีนึง"

"กรณีไปคล้ายคลึงกับ Logo ของสโมสรอื่น (สุพรรณบุรี) ต้องพิจารณา
ปรับแก้ให้โดดเด่นเป็นสโมสรลำปาง FC โดยแท้จริง"

.....................................................
3. อาจารย์ศรีชนา เจริญเนตร
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

"องค์ประกอบโดยรวมของคุณบำรุง ดูแล้วค่อนข้างชัดเจนในการวางภาพ
และตัวอักษร รายละเอียดของภาพในตัวรถม้าใส่รายละเอียดมากไป
ควรตัดทอนรายละเอียด และเส้นที่เกินความจำเป็น
[ควร]เพิ่มขนาดของลูกฟุตบอล เพราะการนำไป corporate อาจมีปัญหา"

"ตัวอักษรชัดเจนดีมาก แต่มีปัญหาเรื่องการใช้รูปแบบตัวอักษร ไม่มีอัตลักษณ์
ควรปรับตัวอักษร ให้มี character ขึ้น"

"สีที่นำมาใช้สะดุดตาแต่ผิดโจทย์ ควรปรับสีดู อาจจะปรับจากดำเป็นเขียว
หรือปรับขอบอาร์ม ด้านนอกเป็นพื้นขาว เมื่อนำไปใช้บนพื้นสีอื่น
จะทำให้งานชัดเจนขึ้น"
.....................................................
ข้อสรุปของคณะกรรมการ
งานที่ชนะเลิศ มีการสื่อที่ชัดเจน มีองค์ประกอบ (ความเป็นลำปาง) ชัดเจน
ครบถ้วน องค์ประกอบบางอย่างต้องแก้ไข หรือเน้นให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่
รูปแบบอักษร ขนาดลูกฟุตบอล การตัดทอนรายละเอียดตัวรถม้า

สิ่งที่แนะนำให้แก้ไขเพิ่ม
1) ควรปรับรายละเอียดที่มีผลต่อการนำไปใช้งาน เช่น Gradient รัศมีสีขาว
(ใช้งานจริงไม่ได้ ไม่ได้สื่อสาร)
2) ควรปรับสีเป็นโทนเขียว-ขาว
3) องศาของอาร์ปรับให้เอียง เพิ่มความน่าสนใจ
.....................................................


ผลงานชนะเลิศของ คุณบำรุง อิศรกุล จาก ปทุมธานี


รางวัลชมเชย คุณดิเรก วิเศษวงษา จาก ฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย คุณคมสันต์ วรรณศรี จาก เชียงใหม่

สานฝันบอลลำปาง
จันทร์ 23
พฤศจิกา 52

1 ความคิดเห็น: