>>>Lampang Soccer : ความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลลำปาง<<< จุดเริ่มต้นของชุมชนฟุตบอลลำปาง ข่าวสารในแวดวง ทางฝันสู่ไทยพรีเมียร์ลีก ติดตามได้ที่นี่ +++ รักลำปาง...ดูบอลลำปาง : สานฝันสู่ไทยพรีเมียร์ลีก +++>>>แชมป์ล่าสุดในลำปาง<<< ฟุตซอล เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2552 ทีมชนะเลิศ รุ่นอาุยุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ ทีมมะพร้าวหวาน B นักกีฬาดีเด่นคือ นายภานุพงศ์ กิวงค์พรม รุ่นประชาชนชายทั่วไป (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ได้แก่ ทีมพรานเหนือ รุ่นประชาชนชายทั่วไป ได้แก่ทีม มะพร้าวหวาน C นักกีฬาดีเด่นคือ นายณัฐภัทร ไชยจักร จากทีมมะพร้าวหวาน+++ฟุตบอล 11 คน เทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2552 (15 มีนา-3 พฤษภา 52) ทีมชนะเลิศ รุ่นอาุยุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ ทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นักกีฬาดีเด่นได้แก่ นายพงศกร ยาลังกา จากทีมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รุ่นประชาชนชายทั่วไป (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ได้แก่ ทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ นักกีฬาดีเด่นคือ นายสมชาย ติวะตันสกุล จากทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ รุ่นประชาชนชายทั่วไป ได้แก่ ทีมชมรมกีฬารถไฟนครลำปาง นักกีฬาดีเด่นได้แก่ นายอาุภาพ จรเทศ จาก ทีมชมรมกีฬารถไฟนครลำปาง Lampang Soccer

คุย+แลกเปลี่ยน+แจ้งข่าววงการฟุตบอลลำปางได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โลโก้ลำปางเอฟซีอย่างเป็นทางการ โดย อ.บำรุง อิศรกุล แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต


โลโก้ "ลำปางเอฟซี" อย่างเป็นทางการ ผลงานการออกแบบโดย
อ.บำรุง อิศรกุล แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต


หลังจากที่มีการประกาศผลการตัดสิน และได้รางวัลชนะเลิศไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่ายังต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน
และให้มีความหมายและภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น

ผู้ได้รางวัลชนะเลิศก็คือ อ.บำรุง อิศรกุล แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

แนวความคิด
"คลี่คลายจากรถม้า เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง
โดยลักษณะของภาพให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว แสดงถึง
ความมุ่งมั่นในชัยชนะ และแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประกายแสง แสดงถึง เป้าหมาย ความเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ที่
คอยสนับสนุน และให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง"

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
http://lampangsoccer.6te.net/index.php?topic=338.0

สานฝันบอลลำปาง
เสาร์ 28
พฤศจิกา 52

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

+++ผลการประกวดการตัดสินโลโก้ลำปางเอฟซีอย่างเป็นทางการ พร้อมคำวิจารณ์+++

โลโก้ที่ชนะเลิศในการประกวด มีผลเป็นเอกฉันท์ ก็คือ
ผลงานของ คุณบำรุง อิศรกุล จาก ปทุมธานี

รางวัลชมเชยสองรางวัลได้แก่
ของคุณดิเรก วิเศษวงษา จาก ฉะเชิงเทรา
และคุณคมสันต์ วรรณศรี จาก เชียงใหม่


กรรมการได้ให้เหตุผลดังนี้
1. คุณศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง
เจ้าของร้านพริบตา กาดกองต้าลำปาง ศิลปินและนักออกแบบ

"มีการสื่อสารเชิงทัศนะค่อนข้างชัดเจน มากกว่าผู้เข้าประกวดท่านอื่น
แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบอยู่หลายส่วน เช่น รถม้า สี และตัวอักษร
ปรับองค์ประกอบตำแหน่ง ขนาดของลูกฟุตบอลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความลงตัว"

"การให้รายละเอียดในส่วนต่างๆ ค่อนข้างลงตัว ในแง่ของการสื่อสาร
สามารถพยุงหรือนำเอาแก่นสำคัญๆ ไปปรากฏในพื้นที่ต่างๆ ได้"

"มีความแข็งแรงของภาพรวม สะท้อนความเป็นลำปางได้ในระดับที่น่าพอใจ"
.....................................................
2. คุณภาคภูมิ เรืองสิร์กุล
เจ้าของร้าน i love coffee ลำปาง นักการตลาด

"ประเด็นของโจทย์ ค่อนข้างยากสำหรับนักออกแบบโลโก้ Lampang FC
เพราะเงื่อนไขหลักต้องมีองค์ประกอบหลักคือ รถม้า (ลำปาง) เป็นพระเอก
ของงาน จึงทำให้มีผลงานที่เข้าเกณฑ์ในการตัดสินไม่กี่ชิ้น"

"ผลงานที่ได้(รางวัล)ดีเด่น มีบางจุดที่ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้
กรณีนำไปปัก หรือสกรีน มีปัญหาแน่นอน
ซึ่งจะต้องแจ้งให้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมอีกทีนึง"

"กรณีไปคล้ายคลึงกับ Logo ของสโมสรอื่น (สุพรรณบุรี) ต้องพิจารณา
ปรับแก้ให้โดดเด่นเป็นสโมสรลำปาง FC โดยแท้จริง"

.....................................................
3. อาจารย์ศรีชนา เจริญเนตร
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

"องค์ประกอบโดยรวมของคุณบำรุง ดูแล้วค่อนข้างชัดเจนในการวางภาพ
และตัวอักษร รายละเอียดของภาพในตัวรถม้าใส่รายละเอียดมากไป
ควรตัดทอนรายละเอียด และเส้นที่เกินความจำเป็น
[ควร]เพิ่มขนาดของลูกฟุตบอล เพราะการนำไป corporate อาจมีปัญหา"

"ตัวอักษรชัดเจนดีมาก แต่มีปัญหาเรื่องการใช้รูปแบบตัวอักษร ไม่มีอัตลักษณ์
ควรปรับตัวอักษร ให้มี character ขึ้น"

"สีที่นำมาใช้สะดุดตาแต่ผิดโจทย์ ควรปรับสีดู อาจจะปรับจากดำเป็นเขียว
หรือปรับขอบอาร์ม ด้านนอกเป็นพื้นขาว เมื่อนำไปใช้บนพื้นสีอื่น
จะทำให้งานชัดเจนขึ้น"
.....................................................
ข้อสรุปของคณะกรรมการ
งานที่ชนะเลิศ มีการสื่อที่ชัดเจน มีองค์ประกอบ (ความเป็นลำปาง) ชัดเจน
ครบถ้วน องค์ประกอบบางอย่างต้องแก้ไข หรือเน้นให้ชัดเจนขึ้น ได้แก่
รูปแบบอักษร ขนาดลูกฟุตบอล การตัดทอนรายละเอียดตัวรถม้า

สิ่งที่แนะนำให้แก้ไขเพิ่ม
1) ควรปรับรายละเอียดที่มีผลต่อการนำไปใช้งาน เช่น Gradient รัศมีสีขาว
(ใช้งานจริงไม่ได้ ไม่ได้สื่อสาร)
2) ควรปรับสีเป็นโทนเขียว-ขาว
3) องศาของอาร์ปรับให้เอียง เพิ่มความน่าสนใจ
.....................................................


ผลงานชนะเลิศของ คุณบำรุง อิศรกุล จาก ปทุมธานี


รางวัลชมเชย คุณดิเรก วิเศษวงษา จาก ฉะเชิงเทรา

รางวัลชมเชย คุณคมสันต์ วรรณศรี จาก เชียงใหม่

สานฝันบอลลำปาง
จันทร์ 23
พฤศจิกา 52

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เปิดตัว...ประวัติคณะผู้ฝึกสอนลำปางเอฟซี นำโดย โค้ชจเร นุ่มสุวรรณ และคณะ

1.หัวหน้าผู้ฝึกสอน
นาย จเร นุ่มสุวรรณ
เกิด 13 มีนาคม 2512
ที่อยู่ 105/16 เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

ตำแหน่งในการทำงานในปัจจุบัน โค้ชฟุตบอลอาชีพ
ประวัติการศึกษา อนุปริญญา(ปวท)
อบรมโค้ช c-licence ณ ศุนย์ฟุตบอลแห่งชาติหนองจอก
b-licence ณ ไทยเบฟอคาเดมี่ รุ่น 2

ประวัติการเป็นนักฟุตบอล
2528-2531 สโมสรสินธนา
2532-2536 ธนาคารกสิกรไทย
2537-2544 ส.พนักงานยาสูบ

ประวัติการเป็นโค้ช
2546-2548 ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรีรุ่น 16-18 ปี
2549-2550 ร.ร. ปทุมคงคา รุ่น 18 ปี

เกียรติยศด้านนักฟุตบอล/ โค้ช
2532 ติดทีมชาติเยาชนไทย 18 ปี ไปแข่ง ณ ประเทศสิงคโปร์ เยาวชน 21 ปี
2532 (ทีมชาติ) มีชื่อคัดคิงคัพ ชุด b 2534
- นักฟุตบอลยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานประเภท ข สโมสรสินธนา 2530
- นักฟุตบอลยอดเยี่ยมกีฬานักเรียนกองทัพอากาศ 2536
- ชนะเลิศยามาฮ่า ไทยแลนค์คัพ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สนามศุภชลาสัย 2540 (จ.ตราด)
- ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ก-ข ธนาคารกสิกรไทย 2533-2535

เกียรติยศด้านโค้ช
- โค้ชยอดเยี่ยมฟุตบอล รากหญ้า สพฐ (กรมพละเดิม) รองชิงแชมป์ประเทศไทย 2551
- ชนะเลิศ รุ่น 16-18 ปี กีฬา นร.กองทัพอากาศ
- กีฬา นร. กทม. กับ อัสสัมชันธนบุรี 2546-2548 ชนะเลิศ รุ่น 18 ปี ข. สพฐ ร.ร.ปทุมคงคา 2549 ฯลฯ

2.ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
นาย สิงห์ โตทวี
เกิด 27 สิงหาคม 2512
ที่อยู่ 20 ดินแดง ถ.ประชาสงเคหะ แขงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ตำแหน่งทำงานปัจจุบัน-โค้ช ฟุตบอลอาชีพ
ประวัติการศึกษา- ปวส พาณิชยาการกรุงเทพ
อบรม c licence สมาคมฟุตบอล

ประวัติการเป็นนักฟูตบอล
2532-2538 ธนาคารกสิกรไทย
2549-2542 bec เทโร

ประวัติการเป็นโค้ช
2548-2552 ร.ร.สาธิตรามคำแหง

เกียรติยศด้านฟุตบอล/โค้ช
-2532 ติดทีมชาติเยาวชนไทย 18 ปี
-ไปโอลิมปิค 2534 คิงคัพชุด B
-เยาวชน 21 ปี ทีมชาติ
-แชมป์ถ้วย ก. 3 สมัย
-2532-2535 โค้ช ชนะเลิศกีฬา นร. สาธิต 2549-2550 รุ่น 14 ปี

3. โค้ชฝึกประตู
นาย วิน บุญชม
เกิด 27 มกราคม 2507
ที่อยู่ 25/2 ซ.รามคำแหง 53 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม
ตำแหน่งที่ทำงานปัจุบัน โค้ชฝึกประตูฟุตบอลอาชีพ
ประวัติการศึกษา ปวส เทคโนโลยีบางกระปิ กทม

อบรม รูปแบบการฝึกประตูของการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมฟุตบอล ฯลฯ

ประวัติการเป็นนักฟุตบอล
ถ้วย ก. สโมสรฟุตบอลไทยน้ำทิพย์ ถ้วย ก. โอสถสภา
(ระหว่างปี 2525-2533 )

....................
สานฝันบอลลำปาง
พุธ 18
พฤศจิกา 52

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

คนส่งประกวดโลโก้ลำปางเอฟซีล้นหลามกว่า 30 ราย ชี้ชะตาเสาร์นี้ว่าโลโก้ตัวไหนจะเข้าวิน!!!


พัสดุไปรษณีย์บางส่วนที่หลั่งไหลมาร่วมสนุกในการประกวดออกแบบโลโก้ลำปางเอฟซี

ลำปางเอฟซีเดินหน้าไปอีกขั้นด้วยการตัดสินผลงานการประกวดออกแบบโลโก้ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนนี้ สปอนเซอร์ที่เสนอตัวสนับสนุน พร้อมทำสินค้าพรีเมี่ยมวางจำหน่ายหลังออกแบบโลโก้ลงตัว

พัสดุไปรษณีย์เหนือจดใต้ ตะวันตกถึงตะวันออก มากกว่า 30 ชิ้นหลั่งไหลมาถึงร้านม้า+หมุน อันเป็นปลายทางของที่รับส่งแบบโลโก้ลำปางเอฟซี ตอบรับกับการที่ลำปางเอฟซีได้แจ้งข่าวผ่านหน้าหนังสือพิมพ์
เว็บไซต์อย่างกว้างขวาง โลโก้ลำปางเอฟซีที่มาจากใต้สุดก็คือ ยะลา เหนือสุดมาจากจังหวัดเชียงราย
ทางฝั่งตะวันตกก็มีจากนครปฐม แดนตะวันออกก็มีฉะเชิงเทราเป็นตัวแทน ส่วนแดนอิสานก็มีผู้ร่วมสนุกส่งพัสดุมาจากบุรีรัมย์ แม้แต่กรุงเทพฯและปริมณฑลก็มีผลงานร่วมส่ง ยังไม่นับจากเชียงใหม่ และฝีมือจากคนลำปางอีกด้วย

การจัดประกวดครั้งนี้ ถือได้ว่าได้รับการตอบรับจากคนทั่วไปและคนลำปางเป็นอย่างดี ปริมาณแม้อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามลำปางเอฟซี ก็ถือว่าได้ก้าวเดินมาอีกขึ้นหนึ่งแล้ว เช่นเดียวกับอีกกิจกรรมหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือ การคัดตัวนักฟุตบอลในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกา ที่จะถึงนี้

เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
http://lampangsoccer.6te.net/index.php?topic=158.msg2745;topicseen#msg2745

สานฝันบอลลำปาง
อังคาร 17
พฤศจิกา 52

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

!!!กฟผ.แม่เมาะขยับ เจรจาร่วมกับลำปางเอฟซี แต่ยังไม่เปิดเผยวงเงิน!!!


จากการเปิดเผยของแหล่งข่าววงในกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการเจรจาระหว่างตัวแทนลำปางเอฟซีและ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) แล้ว ฝ่ายหลังสนใจสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกัน ขออุบไต๋ยังไม่เปิดเผยวงเงินสนับสนุน

ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ในกฟผ.แม่เมาะลำปาง ก็มีนักฟุตบอลเก่าที่เคยรับใช้สโมสรระดับประเทศอย่างราชวิถี ท่าเรือ ฯลฯ มาแล้ว ทรัพยากรดังกล่าวจึงมีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งอาจจะมีผลต่อการพัฒนาลำปางเอฟซีในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนของสปอนเซอร์ต่างๆ น่าจะมีการสรุปอย่างเป็นทางการ และพร้อมเปิดตัว แถลงข่าวสโมสรอย่างเป็นทางการ
ภายในเดือนธันวาคม 2552 นี้ โปรดติดตามรายละเอียดได้ใน http://lampangsoccer.6te.net/index.php

ตามไปให้ความเห็นได้ใน
http://lampangsoccer.6te.net/index.php?topic=250.0
...........................
สานฝันบอลลำปาง
พุธ 4
พฤศจิกา 52

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

+++ประกาศคัดตัวนักบอลลำปางเอฟซี วันที่ 20-22 พ.ย.นี้+++ประกาศคณะกรรมการ
เตรียมการส่งทีมฟุตบอลดิวิชั่น 2 “ลำปาง FC”


เรื่อง

การคัดเลือกนักฟุตบอลประจำ
สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี
ฤดูกาล 2553/2010 เลกแรก


ตามที่สโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซีกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ในปีพ.ศ.2553 นี้ และได้มีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นไปแล้วในระดับหนึ่ง ในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการเตรียมการส่งทีมฟุตบอลดิวิชั่น 2 “ลำปาง FC” จะทำการคัดเลือกนักฟุตบอลประจำสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี เพื่อทำการแข่งขันในฤดูกาลหน้า ในปีพ.ศ.2553
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เงื่อนไขการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักฟุตบอลประจำสโมสร
1.1.ไม่จำกัดอายุ
1.2.ไม่จำกัดภูมิลำเนา
1.3.ไม่จำกัดเชื้อชาติ
1.4.ต้องไม่ติดสัญญากับสังกัดหรือสโมสรอื่นๆ
1.5.คณะทำงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกนักฟุตบอลตามมาตรฐาน และข้อเสนอที่มีความเหมาะสม

2.เปิดรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป รับได้ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์ลำปาง (ด้านข้างอัฒจันทร์สนามกีฬากลาง ฝั่งประธาน) โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ร้านม้า+หมุน กาดกองต้า หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่
lampangsoccer.blogspot.com หรือ lampangsoccer.6te.net

3.หลักฐานการรับสมัคร
3.1.รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ภาพสีหรือขาวดำ ขนาด 1” หรือ 2”
3.2.สำเนาทะเบียนบ้าน ลงลายมือชื่อกำกับ สำเนาถูกต้อง
3.3.สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อกำกับ สำเนาถูกต้อง

4.การส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน
4.1.ส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์ลำปาง สนามกีฬากลางจังหวัด ถ. จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง 52100 หรือบริเวณสนามกีฬากลางที่ทำการคัดตัว (เฉพาะในวันที่ 20 พฤศจิกายน)

5.รายละเอียดการคัดตัว
5.1.เริ่มการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2552 (การมาสายของนักกีฬามีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือก) ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง

6.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
6.1.การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์ลำปาง โทร. 0 - 54223 - 048 หรือ lampangsoccer.blogspot.com


...............................
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.cartoon2day.net/lampangfc.doc

สานฝันบอลลำปาง
อาทิตย์ 2
พฤศจิกา 52

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธนาธรหนุนฟุตบอล ส.ส.ธนาธร ออกตัวเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ หนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพลำปาง : ข่าวพาดหัวจากลานนาโพสต์


หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับวันที่ 23-29 ตุลาคม 52

ธนาธรหนุนฟุตบอล ส.ส.ธนาธร ออกตัวเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ หนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพลำปาง
จาก หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับวันที่ 23-29 ตุลาคม 52
สามารถอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้ที่
http://www.lannapost.net/news741.htm

หวังดันทีมลำปางถึงระดับชาติ เผยเป็นกีฬาสำหรับทุกวัยมาทุกยุคทุกสมัย ชวนคนลำปางร่วมสนับสนุนเพื่อสร้างจุดเด่นด้านกีฬาให้กับจังหวัด

เมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดลำปางได้มีการเปิดตัวสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซีขึ้น พร้อมกับโครงการ “พาฟุตบอลลำปางไปไทยพรีเมียร์ลีก” โดยการเริ่มต้นของกลุ่มเวรี่ฟุตบอลลำปาง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่รักในกีฬาฟุตบอล เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดลำปางมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในทางฟุตบอลอยู่จำนวนมาก สังเกตจากผลงานล่าสุดที่ทีมฟุตบอลชายจังหวัดลำปางได้รับเหรียญในกีฬาแห่งชาติตรังเกมส์ การจัดทำโครงการพาฟุตบอลลำปางไปไทยพรีเมียร์ลีก จึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการปลุกกระแสของคนลำปางที่รักในกีฬาฟุตบอลได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมสนับสนุนให้ทีมฟุตบอลลำปางเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศได้ ซึ่งปัจจุบันมีนายธนาธร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง เขต 1 ส.ส.หนุ่มรุ่นใหม่ เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ

นายธนาธร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ฟุตบอลอาชีพเป็นการกีฬาในระบบใหม่สำหรับสังคมไทย และแบ่งเป็นระดับไทยพรีเมียร์ลีก การจัดตั้งสโมสรฟุตบอลอาชีพลำปางและแฟนคลับ เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นด้วยความต้องการและความตั้งใจของคนลำปางกลุ่มเล็กๆ ที่หวังจะเห็นทีมลำปางได้ไปแข่งขันในสนามระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลีกภูมิภาคระดับดิวิชั่น 2 ไทยแลนด์ลีกระดับดิวิชั่น1 หรือแม้กระทั่งไทยพรีเมียร์ลีก ที่กำลังมีกระแสนิยมเป็นอย่างสูงในระดับประเทศในขณะนี้ ขณะเดียวกันการดำเนินการดังกล่าวก็จะทำให้คนลำปางได้มีพื้นที่ทางกีฬาในรูปแบบใหม่ นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลในจังหวัดแล้ว ยังจะเป็นการสร้างความร่วมมือ ความรักและภาคภูมิใจในจังหวัดลำปางเป็นอย่างดี การดำเนินการนี้จำเป็นต้องใช้ความร่วมมืออย่างสูง ที่จะผลักดันให้เกิดสโมสรฟุตบอลอาชีพลำปาง และแฟนคลับ สิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆก็คือ การทำความเข้าใจกับสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ และเงื่อนไขที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้กำเนิดขึ้นได้

นายธนาธร กล่าวต่อว่า ตนเองก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและได้ติดตามการแข่งขันในหลายรายงานทั้งฟุตบอลไทยและต่างชาติ ซึ่งเห็นว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาสากลที่มีมาหลายยุคหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็น เด็กและเยาวชน หรือกลุ่มผู้ใหญ่ ก็สามารถเล่นฟุตบอลได้ ปัจจุบันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัย ดังนั้นตนจึงเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ สิ่งที่สำคัญมากพอๆกับนักเตะก็คือแฟนคลับที่จะเป็นผู้สนับสนุน ทั้งแรงเชียร์และการหมุนเวียนของรายได้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของระบบลีกฟุตบอลในต่างประเทศ เนื่องจากจะต้องมีการสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงองค์กร การแข่งขันจะเป็นเวทีระดับประเทศที่ทำให้ชื่อของจังหวัดลำปางได้ไปปรากฏในทางอ้อม และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ การหาตำแหน่งจุดยืนของลำปางในเวทีระดับชาติได้อีกด้วย

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา รวมถึงวัยทำงานต้นๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังการซื้อสูง กลุ่มนี้มีความเกี่ยวข้องกับแฟนคลับของสโมสรที่จะเป็นผู้สนับสนุนทีมในการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆที่สร้างสีสัน และสร้างความรู้สึกร่วม ความเป็นเจ้าของทีมได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนชาวลำปางร่วมเป็นแรงใจ ผลักดันให้ฟุตบอลลำปางก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศ โดยติดสติ๊กเกอร์โปสเตอร์หรือเสนอความคิดเห็นได้ที่เว็บบล็อกที่ http://lampangsoccer.blogspot.com/
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่
http://lampangsoccer.6te.net/index.php?topic=239.0
........................
สานฝันบอลลำปาง
เสาร์ 31
ตุลา 52